Nieuws

Diploma uitreiking 25/02/2015

Op 25 februari 2015 vond een gezamenlijke diploma-uitreiking in het Provinciaal Hof te Brugge plaats.

32 afgestudeerden van de opleiding TKO Commercieel administratief bediende (een samenwerking tussen VDAB, CVO IVO en CVO VIVO) en 8 van TKO Kok (VDAB en CVO DE AVONDSCHOOL Oostende) behaalden hun diploma secundair onderwijs. De cursisten uit de huidige koksopleiding verwenden alle aanwezigen met een professionele receptie.

Deze cursisten behaalden in 1 jaar hun diploma secundair onderwijs in combinatie met een heel doorgedreven individuele begeleiding in commerciële of culinaire vaardigheden. De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) verzorgden het luik Aanvullende Algemene Vorming en de VDAB een omvangrijk deel van het beroepsspecifieke luik. In een filmpje getuigen de cursisten over hun opleiding: .

Wegens succes verlengd: op verschillende momenten starten diverse opleidingen tweedekansonderwijs voor werkzoekenden in de provincie. Op deze website vindt u een overzicht (zie menu) .

Brede Werkgroep 14 mei 2014

Op 14 mei 2014 verzamelden de partners van 3voor1 voor de tweede brede werkgroep in CVO IVO te Brugge. Het werd een verdiepende kennismaking met de identiteit van elke partner en elkaars raakvlakken. De meerwaarde van de samenwerking werd verder omlijnd. In kleine werkgroepen werd er open gesproken over hoe we onze gezamenlijke opleidingen nog kwaliteitsvoller kunnen aanbieden en hoe we de uitdagingen voor de toekomst het hoofd kunnen bieden.

In groepjes bespraken we een leidraad bij de uitwerking en uitrol van OKOT’s.

De stuurgroep van 3voor1 blijft vooral de openheid bij. Met die basis kan er samen verder gebouwd worden aan kwaliteitsvolle opleidingen voor knelpuntberoepen.

Samenwerking VDAB en volwassenonderwijs rendeert

07-03-2014
Krant Van West-Vlaanderen

Een diploma secundair onderwijs halen in combinatie met het verwerven van commerciële vaardigheden

BRUGGE - In het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge werden de eerste diploma's uitgereikt aan de 35 cursisten die de opleiding commercieel administratief bediende hebben gevolgd. De opleiding is een samenwerking van VDAB West-Vlaanderen met de Centra voor Volwassenonderwijs in Kortrijk en Brugge.

Het ging om de eerste lichting van studenten die afstudeerden in een opleiding waarvoor de VDAB West-Vlaanderen heeft samengewerkt met het Centrum voor Volwassenonderwijs Vivo Kortrijk en met het Centrum voor Volwassenonderwijs IVO Brugge. Dat gebeurde onder de noemer 'Project 3 voor 1'.

De overeenkomst tussen VDAB en de twee centra had tot doel structureel samen te werken om een groter, sneller, flexibeler en kwalificerend opleidingsaanbod voor volwassenen te ontwikkelen.

"Eind februari was het zover en studeerde onze eerste lichting cursisten commercieel administratief bediende af. Het ging om vijftien cursisten die hun traject hebben beëindigd in het competentiecentrum van de VDAB in Beveren-Roeselare en het Centrum voor Volwassenonderwijs Vivo in Kortrijk", zegt Lien Leroy van VDAB. 

Twintig anderen werden begeleid door het VDAB competentiecentrum in Brugge en Centrum voor Volwassenonderwijs Ivo in Brugge.

Alle cursisten hebben in één jaar hun diploma secundair onderwijs gehaald in combinatie met een heel doorgedreven individuele begeleiding in commerciële vaardigheden. De centra voor volwassenonderwijs verzorgen het luik van de algemene vorming terwijl de VDAB het commerciële luik voor haar rekening neemt.

De cursisten hebben de samenwerking ervaren als een meerwaarde. Ze kregen in dat jaar algemene vakken zoals andere leerlingen van het secundair onderwijs. Maar ze zagen dat aangevuld met het leren en verwerven van commerciële vaardigheden. Daar horen onder meer het IT-vaardigheden bij en het begrijpen en spreken van zakelijk Engels en Frans.

De cursisten konden tenslotte ook nog ervaring opdoen. Zo hebben ze drie weken lang kunnen meedraaien in het het leerbedrijf van de VDAB. Daar konden ze bewijzen wat ze aan kennis en vaardigheden tijdens hun opleiding hadden verworven.

Daarnaast volgden ze nog een stageperiode van vier weken in een bedrijf. Met die stage werd de opleiding afgesloten. De cursisten hebben op die manier al kunnen proeven van het bedrijfsleven en kunnen nu solliciteren voor een job als commercieel administratief bediende.

De interesse voor de opleiding was en is groot. "In elk geval hebben wij de cursus wegens succes verlengd. De opleiding is begin februari weer gestart. We tellen intussen al vijfitg nieuwe cursisten," vertelt Lien Leroy van de VDAB. (SR)

Een groepsfoto van alle gediplomeerden en de betrokken medewerkers van de opleiding “TKO commercieel administratief bediende” in Brugge en Beveren.

 

Pagina's