Nieuws

Disseminatieproject 3voor1

Eind maart 2015 gaf het ESF-agentschap groen licht voor de disseminatie van 3voor1. Dit voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2015. Samen met VDAB, Syntra West, het volwassenenonderwijs, VIVES en Howest willen we bekijken hoe we de gezamenlijke ontwikkeling van OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) verder structureel kunnen kaderen en verankeren in de West-Vlaamse volwasseneneducatie.

Hetzelfde gebeurt in de regio Leuven-Hageland. Daar bundelen VDAB en het volwassenenonderwijs de krachten onder de naam 'Leren Werkt!'. 3voor1 en ‘Leren werkt!’ werken samen om hun opgebouwde expertise i.v.m. OKOT met de rest van Vlaanderen te delen.

 

Slotconferentie 3voor1

Op 18 maart 2015 mochten we een breed publiek verwelkomen. 

Met het 3voor1 filmpje introduceerden afgestudeerde cursisten en hun werkgevers kort de missie van 3voor1. Na een inleiding door Jean de Bethune (Provinciaal Gedeputeerde voor economie) staken Marion Vrijens (Adjunct-kabinetschef viceminister-president Hilde Crevits) en Axel Ronse (Vlaams Parlementslid NVA, voorzitter Commissie voor Economie en Werk) van wal. De stuurgroep van 3voor1 reflecteerde met hen over 4 toekomstbeelden: mastercampussen, leertijd+, een gezamenlijk testcentrum voor transparante EVC-procedures en (nog meer) regionale samenwerking. In sommige beelden konden ze elkaar wel vinden en aanvullen. Lees de toekomstbeelden na.

Louis Vervloet (Algemeen directeur ESF) benadrukte hoe innovatieprojecten (zoals bv. de introductie van het modulair onderwijs) tot nieuwe dienstverleningen kunnen leiden. Zo ook hopelijk met de regionale samenwerking tussen de publieke opleidings- en onderwijsverstrekkers in functie van de noden van de regionale arbeidsmarkt en de nood van lerenden aan flexibele, efficiënte leertrajecten. De geïnterviewden waren het eens over de nood aan een structurele inbedding van de samenwerking tussen de publieke opleidings- en onderwijsverstrekkers. 

‘3voor1’ werd spontaan tot ‘allen voor 1’ omgedoopt. Een uitnodiging voor bedrijven en hun federaties, sectoren,… om in een breed partnerschap aan de duurzame competentie ontwikkeling van alle burgers te werken. Zo rees ook het voorstel om de scope van OKOT uit te breiden van werkzoekenden naar werkenden.

De provinciaal gedeputeerde voor onderwijs, Carl Vereecke, blikte in het slotwoord vooruit naar de toekomst. Mits de goedkeuring van onderwijsminister Hilde Crevits zal de provincie haar flankerend onderwijsbeleid verder zetten. In de toekomst zal zij haar rol als facilitator en bruggenbouwer misschien opnieuw opnemen. Ze steekt de hand uit naar actoren in de volwasseneneducatie om het vroegere provinciaal platform voor volwassenenonderwijs met VDAB, Syntra West,… te verbreden.

 

Validering door het Europees Sociaal Fonds

3voor1 werd binnen de ESF-oproep innovatie positief gevalideerd.

Alle partners die aan dit project meewerkten, willen we hartelijk bedanken voor hun inzet.

 

 

 

Pagina's