Nieuws

(her-) ondertekening samenwerkingsakkoord

Departement Onderwijs en Vorming, VDAB en Syntra Vlaanderen (her-) ondertekenen samenwerkingsakkoord
Én West-Vlaanderen als trekker om de samenwerking uit te breiden naar de andere Vlaamse provincies

Binnen 3voor1 worden op verschillende locaties in West-Vlaanderen OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) opgezet om volwassenen de kans te geven om tegelijk een beroeps- en een onderwijskwalificatie te verwerven. Ondertussen zijn er reeds meerdere samenwerkingstrajecten lopende. Uit een kosten-baten analyse blijkt dat deze samenwerking socio-economisch leidt tot een win-win situatie voor zowel de cursist, de opleidingsinstanties als de maatschappij algemeen.

Vlaams niveau

Om informatiedoorstroming en wisselwerking naar/met het centrale beleidsniveau te garanderen werd er een Vlaamse begeleidingscommissie OKOT opgericht die de samenwerkingsverbanden opvolgt, evalueert en bijstuurt. Omwille van de positieve resultaten van de samenwerking engageerden de Vlaamse partners zich op 30 maart 2017 om de samenwerkingsbanden verder te stimuleren en mede te ondersteunen via de (her-)ondertekening van het Vlaamse Raamakkoord.

Interprovinciaal

Daarnaast werd ook een addendum ondertekend door de vijf Vlaamse provincies waarbij de vertegenwoordigers vanuit het provinciaal flankerend onderwijsbeleid het belang van de samenwerking tussen de onderwijsinstanties, VDAB, Syntra en eventueel andere partners onderschrijven. Naar aanleiding van de gemeenschappelijke doelstellingen die de vijf Vlaamse Provincies gezamenlijk op vlak van het provinciaal onderwijsflankerend beleid formuleerden, met name het nemen en ondersteunen van initiatieven ter bevordering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, wenst men samen te onderzoeken of een uitrol en installeren van een overlegplatform en samenwerking in alle provincies wenselijk en haalbaar is.

diploma-uitreiking 20/2/2017

Op 20 februari 2017 ontvingen 39 cursisten hun diploma secundair onderwijs of hoger beroepsonderwijs.

De diploma-uitreiking vond plaats in het Provinciaal Hof te Brugge. Het ging over diploma’s in de opleidingen TKO residentieel elektrotechnisch installateur (samenwerking tussen VDAB – CVO IVO Brugge – CVO VTI Brugge), TKO commercieel administratief medewerker (samenwerking tussen VDAB – CVO IVO Brugge) en de HBO boekhouden (samenwerking tussen VDAB – CVO Miras | Vives).

 

Diploma uitreiking TKO 29/02/2016

Op 29 februari 2016 vond voor de derde keer een gezamenlijke diploma-uitreiking in het Provinciaal Hof te Brugge plaats.

43 cursisten behaalden hun diploma secundair onderwijs, waarvan 21 uit de opleiding commercieel administratief medewerker, 15 residentieel elektrotechnisch installateur en 7 technicus personen en lichte bedrijfswagens.

Deze cursisten behaalden in 1 jaar tijd hun diploma secundair onderwijs. De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) CVO IVO Brugge en CVO VIVO Kortrijk gaven de algemene vorming (bv. wiskunde, taalvakken,…). Laatstgenoemde CVO’s, CVO VTI Brugge, VDAB en Syntra West gaven samen ook elk een deel van de beroepsopleiding. De combinatie van deze beroepsopleiding en de aanvullende algemene vorming heeft geleid tot een diploma secundair onderwijs.

Cursisten ervaren deze samenwerking als een meerwaarde. Voor alle partijen is dit een verrijkende ervaring. Wegens succes verlengd: op verschillende momenten starten diverse opleidingen tweedekansonderwijs voor werkzoekenden in de provincie. Op deze website vindt u een overzicht .

Pagina's