Draaiboek

Op basis van de praktijkervaringen in de proeftuinen, overleg in de stuurgroep en met de brede werkgroep werd een ondersteunend draaiboek voor de uitrol van nieuwe geïntegreerde opleidingen binnen en buiten de provincie geschreven.

Bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een gezamenlijke opleiding komen uiteenlopende taken kijken. Om een helder overzicht te krijgen op alle betrokken personeelsleden, de taken, taakverdeling en projectgegevens werden handige werkinstrumenten ontwikkeld.

Werp een blik op

 

Deze documenten worden momenteel herwerkt, maar geven alvast een impressie.

De Vlaamse Begeleidingscommissie OKOT (Onderwijskwalificerende Opleidingstrajecten) werkte in samenwerking met 3voor1 en 'Leren werkt!' ook een Vlaams draaiboek uit. O.a. de West-Vlaamse leidraad lag aan de basis van een stappenplan om een provinciale samenwerking tussen VDAB, Syntra en onderwijs te ontwikkelen. In duurzame partnerschappen zoekt men oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als gevolg van de mismatch tussen (niet) verworven kwalificaties en de vraag van de arbeidsmarkt. De focus ligt op de ontwikkeling van opleidingen met een onderwijskwalificatie voor provinciale knelpuntberoepen. Het draaiboek beschrijft de procesflow die eigen is aan de opstart van een OKOT in samenwerking met verschillende partners.