3voor1

VDAB, onderwijs en Syntra West bieden gezamenlijke opleidingen aan

Sinds 2000 bundelen VDAB en onderwijs hun krachten om opleidingen op elkaar af te stemmen, wederzijds te erkennen en gezamenlijk te organiseren. In 2013 sprong ook Syntra West op de kar, “3voor1” was hiermee een feit.

Dankzij de samenwerking tussen VDAB, onderwijs en Syntra West kunnen laaggeschoolde volwassenen in een kortere tijd een diploma behalen én een knelpuntberoep leren (knelpuntberoepen zijn jobs waarnaar veel vraag is op de arbeidsmarkt en moeilijk ingevuld geraken). De samenwerking tussen de partners zorgt er voor dat opleidingsmodules wederzijds erkend worden en dus vrijstellingen opleveren. Ook de verworven competenties uit eerdere werkervaringen kunnen erkend worden.

Met 3voor 1 maken VDAB, Syntra West en Onderwijs samen werk van diploma’s én een duurzame tewerkstelling voor volwassenen.

Nieuwsgierig? Bekijk dan zeker het filmpje onderaan.

Intussen is er een brede waaier aan opleidingen ontstaan waarin de drie partners samenwerken. Deze opleidingen situeren zich binnen zeer uiteenlopende domeinen, en zijn er  zowel voor werkzoekenden, werknemers en studenten.

Bekijk het aanbod .

Gaandeweg breidde het partnerschap zich verder uit. Ook bedrijven, sectorfondsen(Educam, PlastIQ,…), de POM West-Vlaanderen, het RTC West-Vlaanderen,… timmeren nu mee aan de afstemming van opleidingen op de arbeidsmarkt. Samen van ‘3voor1’ naar ‘allen voor 1’.