Nieuws

Diploma-uitreiking 3 juli 2017

Op maandag 3 Juli vond de proclamatie plaats van de afgestudeerden van zes OKOT-trajecten, tweedekansonderwijs. Met name 42 cursisten uit de opleidingen commercieel administratief medewerker, kok, industrieel elektrotechnisch installateur, operator verspaning, residentieel elektrotechnisch installateur en technicus personen en lichte bedrijfswagens ontvangen er hun diploma.

De proclamatie ging door in een zaal van Kinepolis Brugge en werd gevolgd door een film. De betrokken partners bij deze proclamatie waren VDAB, CVO VIVO, CVO De Avondschool, CVO VTI Brugge, CVO IVO, de provincie West-Vlaanderen en 3 voor 1.

Voor de afgestudeerden is de proclamatie het bewijs van overwonnen barrières en hun harde werk het voorbije jaar of de voorbije jaren. Om andere onvoldoende / niet juist gekwalificeerde werkzoekenden te stimuleren, werden ook zij uitgenodigd om tijdens deze proclamatie getuige te zijn van het succesverhaal van de afgestudeerden. Op deze manier kunnen we laten zien dat het behalen van een diploma niet onhaalbaar is en dat alle partners binnen 3 voor 1 er zijn om hen te ondersteunen in hun leertraject.

(her-) ondertekening samenwerkingsakkoord

Departement Onderwijs en Vorming, VDAB en Syntra Vlaanderen (her-) ondertekenen samenwerkingsakkoord
Én West-Vlaanderen als trekker om de samenwerking uit te breiden naar de andere Vlaamse provincies

Binnen 3voor1 worden op verschillende locaties in West-Vlaanderen OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) opgezet om volwassenen de kans te geven om tegelijk een beroeps- en een onderwijskwalificatie te verwerven. Ondertussen zijn er reeds meerdere samenwerkingstrajecten lopende. Uit een kosten-baten analyse blijkt dat deze samenwerking socio-economisch leidt tot een win-win situatie voor zowel de cursist, de opleidingsinstanties als de maatschappij algemeen.

Vlaams niveau

Om informatiedoorstroming en wisselwerking naar/met het centrale beleidsniveau te garanderen werd er een Vlaamse begeleidingscommissie OKOT opgericht die de samenwerkingsverbanden opvolgt, evalueert en bijstuurt. Omwille van de positieve resultaten van de samenwerking engageerden de Vlaamse partners zich op 30 maart 2017 om de samenwerkingsbanden verder te stimuleren en mede te ondersteunen via de (her-)ondertekening van het Vlaamse Raamakkoord.

Interprovinciaal

Daarnaast werd ook een addendum ondertekend door de vijf Vlaamse provincies waarbij de vertegenwoordigers vanuit het provinciaal flankerend onderwijsbeleid het belang van de samenwerking tussen de onderwijsinstanties, VDAB, Syntra en eventueel andere partners onderschrijven. Naar aanleiding van de gemeenschappelijke doelstellingen die de vijf Vlaamse Provincies gezamenlijk op vlak van het provinciaal onderwijsflankerend beleid formuleerden, met name het nemen en ondersteunen van initiatieven ter bevordering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, wenst men samen te onderzoeken of een uitrol en installeren van een overlegplatform en samenwerking in alle provincies wenselijk en haalbaar is.

diploma-uitreiking 20/2/2017

Op 20 februari 2017 ontvingen 39 cursisten hun diploma secundair onderwijs of hoger beroepsonderwijs.

De diploma-uitreiking vond plaats in het Provinciaal Hof te Brugge. Het ging over diploma’s in de opleidingen TKO residentieel elektrotechnisch installateur (samenwerking tussen VDAB – CVO IVO Brugge – CVO VTI Brugge), TKO commercieel administratief medewerker (samenwerking tussen VDAB – CVO IVO Brugge) en de HBO boekhouden (samenwerking tussen VDAB – CVO Miras | Vives).

 

Pagina's